Dozorowanie miejsc postojowych

SM MILIENIUM rozpoczęła współpracę z firmą Prawne Rozwiązania Parkingowe sp. z o.o. w zakresie dozorowania miejsc postojowych dla pojazdów w obrębie naszych zasobów. Nadzór obejmie większość ulic naszego osiedla. W skrzynkach pocztowych i na tablicach ogłoszeń znajdą Państwo informację, w jaki sposób należy zgłaszać firmie PRP pojazdy uprawnione do parkowania. […]