WALNE ZGROMADZENIE

RADA NADZORCZA

Przewodniczący: Barbara PASTERZ-PIOTROWSKA

Zastępca przewodniczącego: Marcin WIERZCHANOWSKI

Sekretarz: Dorota NIESPOREK

Członek: Rozalia KUSZYNA

Członek: Damian SOROKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR SPÓŁDZIELNI Grażyna FLESZAR