WALNE ZGROMADZENIE

RADA NADZORCZA

Przewodniczący: Damian SOROKOWSKI

Zastępca przewodniczącego: Marcin WIERZCHANOWSKI

Sekretarz: Iwona WINCZURA

Członek: Krystyna KUBEC

Członek: Dariusz BĄKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR SPÓŁDZIELNI Grażyna FLESZAR