Akty dotyczące organów oraz członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej
Statut
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Regulaminy dotyczące rozliczeń i opłat za używanie lokali
REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków
oraz rozliczeń z użytkownikami za ogrzewanie lokali i podgrzanie
wody użytkowej
REGULAMIN rozliczania kosztów dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki nieruchomościami
oraz ustalania opłat za używanie lokali
REGULAMIN tworzenia i wydatkowania środków Funduszu Remontowego
REGULAMIN funduszy podstawowych
Pozostałe regulaminy organizacyjne
REGULAMIN napraw wewnątrz lokali i rozliczeń z użytkownikami zwalniającymi lokale
REGULAMIN porządku domowego
REGULAMIN skarg i wniosków
Zasady parkowania pojazdów na terenie zasobów SM „Milenium”
REGULAMIN pracy SM „Milenium”
REGULAMIN przetargu na sprzedaż lokali
REGULAMIN udzielania zamówień
Akty prawne nadrzędne
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o własności lokali (21.05.2021 )
Ustawa – Prawo spółdzielcze