UWAGA! Komunikat w związku z koronawirusem

Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Milenium Gliwice !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MILENIUM” w Gliwicach ustanowiona została na zasadach określonych ustawą z dnia 16 grudnia 1982 r. Prawo spółdzielcze na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia w wyniku podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osobowość prawną otrzymała 10 kwietnia 1991r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, przejmując wybudowane na przełomie lat 60 i 80 nieruchomości mieszkalne, garażowe i lokale użytkowe posadowione na osiedlu Milenium.

Obecnie należące do zasobów Spółdzielni 23 wielorodzinne budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 36.000m2 obejmują obszar ponad 70 000m2. Otoczone są zewnętrznymi terenami, gdzie część mieszkalną uzupełniają zielone skwery służące mieszkańcom za miejsce wypoczynkowo – spacerowe.

Zasoby Spółdzielni tworzą także nieruchomości garażowe i lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej ponad 3.600m2 stanowiąc częściowo jej mienie.

Spółdzielnia „MILENIUM” w Gliwicach w swojej ponad 20 letniej działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami stale zaspokaja potrzeby mieszkaniowe swoich członków ich rodzin oraz wszystkich osób zamieszkujących jej zasoby.

Konsekwentnie wdraża programy, których celem jest racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania  nieruchomości podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania lokali, standard i estetykę nieruchomości wraz z ich otoczeniem. Estetyka budynków wraz z otoczeniem zostały w okresie ostatnich lat w istotny sposób poprawione poprzez modernizację elewacji większości budynków mieszkalnych oraz miejscową poprawę jakości infrastruktury komunikacji pieszej.

Prowadzone działania wykonywane były dotychczas przy czynnej współpracy Rady Nadzorczej.