SM MILIENIUM rozpoczęła współpracę z firmą Prawne Rozwiązania Parkingowe sp. z o.o. w zakresie dozorowania miejsc postojowych dla pojazdów w obrębie naszych zasobów. Nadzór obejmie większość ulic naszego osiedla.

W skrzynkach pocztowych i na tablicach ogłoszeń znajdą Państwo informację, w jaki sposób należy zgłaszać firmie PRP pojazdy uprawnione do parkowania. Otrzymają Państwo dla tych pojazdów odpowiednie identyfikatory, które należy umieścić w samochodzie w widocznym miejscu. Granice stref parkowania będą wyraźnie oznaczone tablicami informacyjnymi i oznakowaniem poziomym (liniami) na jezdni.

Decyzja o współpracy z firmą dozorującą została podjęta po konsultacji z Mieszkańcami podczas ubiegłorocznych zebrań informacyjnych i ma na celu poprawę sytuacji w zakresie parkowania pojazdów dla mieszkańców naszej spółdzielni.

Jak anulować opłatę parkingową nałożoną na gościa