1. ZMIANA REGULAMINU

Informujemy, że zmianie uległ :

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła, rozliczeń za ogrzewanie lokali i podgrzanie wody użytkowej oraz ustalania opłat na pokrycie tych kosztów SM „Milenium”

Obowiązujący od dnia 1 wrzesień regulamin w zakładce : akty prawne.

 

  1. ZMIANA TARYFY ZA CIEPŁO

Informujemy, że od dnia 1 wrzesień 2021 następuje zmiana cen za ciepło do celów ogrzewania lokali i podgrzania wody użytkowej. Nowa Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.58.2021.AZa z dnia 2.08.2021r.

Analizę porównawczą cen prezentuje poniższa tabela:

 

  •  

 

 

 

 

nieruchomość

Grupa odbiorców

 

 

 

CENY ZA CIEPŁO  Od 1 MARZEC  2021

CENY ZA CIEPŁO  Od 1 WRZESIEŃ 2021

 

Zmiana

%

Opłata STAŁA

zł/MW/brutto

 

 

SUMA

OPŁATA

STAŁA

ZŁ/MW

Opłata ZMIENNA

zł/MW/brutto

 

SUMA

OPŁATA

ZMIENNA

ZŁ/GJ

Opłata STAŁA

zł/MW/brutto

 

 

SUMA

OPŁATA

STAŁA

ZŁ/MW

 

1.09.2021

Opłata ZMIENNA

zł/MW/brutto

 

SUMA

OPŁATA

ZMIENNA

ZŁ/GJ

 

 

1.09.2021

 

Moc zamów.

 

 

Przesyłł

 

 

Ciepło

 

Przesył

 

 

 

Moc Zamów

 

Przesył

 

 

Ciepło

 

Przesył

 

 

Opłata

stała

 

Opłata

zmienna

CHODKIEWICZA

3-7A

I.1/2

 

13 876,56

 

5 496,12

 

15 372,68

 

43,53

 

22,14

 

65,67

 

16 281,57

 

5 653,65

 

21 935,22

 

51,07

 

22,75

 

73,82

 

+13,23

 

+12,41

HOBLERA

2-8

10-12

 14-18

 

 

I.1/4

 

 

13 876,56

 

 

4 926,05

 

 

 

 

18 802,61

 

 

 

 

 

43,53

 

 

15,88

 

 

 

 

59.41

 

 

 

 

 

16 281,57

 

 

5 177,17

 

 

 

 

 

21 458,74

 

 

51,07

 

 

16,65

 

 

 

 

 

67,72

 

 

 

 

 

 

+14,13

 

 

 

 

 

 

+13,99

TARNOGÓRSKA

 42-46

 48-52

 54-58

686ab-  68ab

 

 

 

I.1/4

 

 

13 876,56

 

 

4 926,05

 

 

43,53

 

 

15,88

 

 

16 281,57

 

 

5 177,17

 

 

51,07

 

 

16,65

SPÓŁDZIELCZA

7-11

 21-25

27-31

13-19A

 

 

I.1/4

 

 

 

13 876,56

 

 

4 926,05

 

 

43,53

 

 

15,88

 

 

16 281,57

 

 

5 177,17

 

 

51,07

 

 

16,65

SPÓŁDZIELCZA

 2-4

 10-16

 18-24

 

 

I.1/1

 

13 876,56

 

3 335,07

 

17 211,63

 

43,53

 

14,49

 

58,02

 

16 281,57

 

3 492,60

 

19 774,17

 

51,07

 

15,14

 

66,21

 

+14,89

 

+14,11

ZMIANA TARYFY ZA CIEPŁO OD 1 WRZESIEŃ 2021R

Na podstawie Taryfy dla ciepła PEC Gliwice, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE NR. OKA.4210.58.2021.Aza z dnia 02,08,2021