Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Milenium” zapraszają na

coroczne zebrania informacyjne mieszkańców.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 17 – dla mieszkańców nieruchomości położonych przy ulicy Spółdzielczej 2-24, 7-11 i 13-31.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 17 – dla mieszkańców nieruchomości położonych przy ulicy Chodkiewicza 3-7a i Witkiewicza 20-36a.

Porządek zebrań:

  1. Informacja na temat działalności Spółdzielni w 2018 r.
  2. Informacja o działalności bieżącej Spółdzielni, w tym:
    • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność.
    • Konsultacje dotyczące projektu zagospodarowania terenów pod budowę parkingów.
    • Konsultacje dotyczące projektu prawnych rozwiązań parkowania na terenach Spółdzielni.

Przypominamy, że zebrania dla mieszkańców nieruchomości należących do SMM położonych przy ul. Hoblera i Tarnogórskiej odbyły się w dniach 26 i 27 marca 2019 r.