Mając na uwadze realną ochronę mieszkańców przed skutkami stale rosnących cen za energię cieplną, przedkładamy Państwu petycję o ustawowe przyznanie prawa do rekompensaty za koszty ogrzewania lokali mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którą w Państwa imieniu skierujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jeżeli Państwo zdecydują się podpisać tę petycję, prosimy o przekazanie jej (po podpisaniu) do biura Spółdzielni w terminie do 20 marca br. Wszystkie prawidłowo podpisane petycje zbiorowo przekażemy do wskazanego ministerstwa.

Zarząd SM MILENIUM

https://smmilenium.pl/wp-content/uploads/2023/03/Petycja-do-Ministra-Klimatu-i-Srodowiska.pdf