Petycja w sprawie cen ciepła

Mając na uwadze realną ochronę mieszkańców przed skutkami stale rosnących cen za energię cieplną, przedkładamy Państwu petycję o ustawowe przyznanie prawa do rekompensaty za koszty ogrzewania lokali mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którą w Państwa imieniu skierujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jeżeli Państwo zdecydują się podpisać tę petycję, prosimy o przekazanie […]