Petycja w sprawie cen ciepła

Mając na uwadze realną ochronę mieszkańców przed skutkami stale rosnących cen za energię cieplną, przedkładamy Państwu petycję o ustawowe przyznanie prawa do rekompensaty za koszty ogrzewania lokali mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którą w Państwa imieniu skierujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jeżeli Państwo zdecydują się podpisać tę petycję, prosimy o przekazanie […]

Uwaga !! Ogłoszenie przetargu !!

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MILENIUM” W GLIWCACH Gliwice ul. Spółdzielcza 33   Ogłasza przetarg  nieograniczony na realizację w obrębie zasobów Spółdzielni następujących prac:     DOSTAWA I BUDOWA ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI DO WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH. WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO BUDOWY PARKINGÓW ORAZ PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ.   W przetargach na powyższe prace mogą wziąć […]